1. Instituţiile abilitate, firmele mari, IMM-uri high tech, care vor contracta studii în domeniu sau vor utiliza rezultatele cercetărilor din cadrul institutului.
  2. Cadrele didactice si colaboratorii universităţii interesaţi de problematica domeniului, care prin utilizarea resurselor materiale şi informaţionale furnizate de nou creata infrastructura de cercetare, vor elabora pe baza rezultatelor cercetării fundamentale, analize, suporturi de curs, studii de caz şi vor putea asigura consultanţă şi expertiză pentru beneficiarii locali şi naţionali.
  3. Studenţii şi masteranzii care vor beneficia de oferta educaţională actualizată pentru dezvoltarea abilităţilor de documentare, realizare şi management a proiectelor aplicative în domenii prioritare pentru integrarea României în Uniunea Europeană.