Viziune

Susține progresul societății prin inițierea, dezvoltarea, promovarea și aplicarea soluțiilor inginerești de performanță la rezolvarea problemelor globale ale acesteia.

Misiune

Susține și desfășoară activități CDI, inclusiv de formare și perfecționare a resursei umane superior calificate în domeniul științelor inginerești, țintind excelența în domenii strategice multidisciplinare ale dezvoltării societății, vizând progresul tehnologic, al fundamentelor științifice, soluțiilor tehnice, proceselor, materialelor, infrastructurii și competențelor.