ICER are o echipă de cercetători puternică, formată din tineri cercetători, aflați sub coordonarea unor cadre didactice cu experiență vastă și realizări remarcabile, din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Principalele direcții de cercetare ale ICER sunt o continuare naturală a preocupărilor existente în Universitatea Politehnica Timișoara, concretizându-se într-o serie de laboratoare și colective de cercetare.

  • dezvoltări în valorificarea energiei solare;
  • producerea și utilizarea biogazului;
  • dezvoltări de microhidrocentrale;
  • dezvoltări în valorificarea energiei eoliene;
  • dezvoltări în utilizarea energiei geotermale;
  • controlul inteligent al conversiei și stocării energiei;
  • materiale avansate și a procesarea lor eficientă energetic;
  • analiza impactului schimbărilor climatice asupra mediului natural și construit;
  • clădiri inteligente și eficiente energetic.