ICER oferă o serie de servicii orientate atât în direcția cercetării (aplicative sau fundamentale) cât și în direcția rezolvării unor probleme punctuale, ridicate de mediul industrial. Dintre acestea se remarcă:

 • analize structurale de mare acuratețe, (măriri de pană la 1.000.000 și domeniu de temperaturi de la temperatura ambiantă până la 1.600°C);
 • prelucrări mecanice de mare precizie (±2μm);
 • analize tehnice de mediu și cercetarea condițiilor meteoro-logice (analizor spectral prin fluorescență, detector raze X, unitate meteorologică);
 • dezvoltarea de pile fotovoltaice și de combustie;
 • generarea și utilizarea biogazului;
 • aerodinamica și vibrațiile echipamentelor pentru valorificarea energiei eoliene;
 • dispozitive electronice și echipamente digitale pentru conversia energiilor regenerabile;
 • emularea turbinelor eoliene și a turbinelor microhidraulice;
 • clădiri eficiente energetic; clădiri „inteligente”;
 • controlul inteligent al conversiei și stocării energiei;
 • dezvoltarea unor materiale avansate (fluide complexe, nanomateriale, compozite, aliaje metalice amorfe etc.);
 • materiale, soluții constructive și tehnologii de construcții cu consumuri energetice reduse.