Nr. 30PCCDI/2018

 • Denumirea Programului din PN III: Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
 • Denumirea Subprogramului: Subprogramul 1.2 - Performanță instituțională
 • Tip proiect: Proiecte Complexe realizate in consorții CDI
 • Durata: 01.03.2018– 30.09.2020
 • Valoare totală: 5.287.500 lei

Motivație

 • Alinierea la strategia europeană
 • Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic.

Instituții participane în proiect

Denumirea instituției Rol în proiect
Universitatea Politehnica Timișoara Coordonator proiect complex (CO)
Universitatea Tehnică de Construcții București Partener 1 (P1)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Partener 2 (P2)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București Partener 3 (P3)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara Partener 4 (P4)

Proiect 1. Caracterizarea mecanică a materialelor celulare și a structurilor sandwich cu miez din materiale celulare folosite la fațade inteligente

 • Parteneri: UPT, UTCN, UTCB
 • Obiective specifice: determinarea proprietăților mecanice şi comportarea materialelor celulare folosite ca izolații termice în fațadele inteligente, prin încercări mecanice de compresiune, încovoiere, tenacitate a materialelor celulare.

Proiect 2. Materiale utilizate pentru degradarea substanţelor poluante din aer şi absorbţia redusǎ/reflexia radiaţiei UV-VIS-IR

 • Parteneri: INCEMC, UPT, UTCB
 • Obiective specifice: obținerea, caracterizarea și testarea unor materiale utilizate la fațadele inteligente:
  1. sticla celulară obținută din deșeuri de sticlă;
  2. materiale compozite cu fibre naturale și sintetice cu rezistență mecanică ridicată, caracter ignifug, o bună izolație termică, rezistență la cicluri îngheț/dezgheț și expunere la radiația solară;
  3. materiale cu proprietăți fotocatalitice utilizate pentru degradarea compușilor poluanți din aerul ambiental;
  4. materiale cu absorbție redusă/reflexie a radiației UV-VIS-IR.

Proiect 3. Managementul conversiei şi stocării energiei folosind tehnologii de tip „smart grid”

 • Parteneri: UPT, UTCN, ICPE
 • Obiective specifice: studiul teoretic și experimental, de implementare a distribuției energiei electrice în curent continuu, la nivel unor consumatori casnici sau în comunitatea apropiată (smart-grid), cu integrarea unor surse regenerabile de energie, cu finalizare pe o platformă experimentală.

Proiect 4. Fațade inteligente în contextul schimbărilor climatice

 • Parteneri: UPT, UTCB, UTCN, ICPE-CA
 • Obiective specifice: implementează rezultatele acumulate în proiectele 1-3 printr-o aplicație demonstrativă de tip laborator modular mobil - EXPERIMENTARIUM.