Etapa 1 - Studii privind caracterizarea, obținerea și implementarea materialelor pentru fațade și modele pentru microrețele

Rezultatele obținute în etapa 1 a proiectului complex au fost atinse în toate proiectele componente, indicatorii fiind atinși pentru fiecare activitate în parte.

În cadrul proiectului component 1 au fost identificate într-o primă fază tipologiile de materiale care vor putea fi integrate pentru fațadele utilizate pentru laboratorul experimental. Trierea rezultatelor a fost făcută pe mai multe criterii, cum sunt disponibilitatea sistemelor pe piață, gradul de izolare termică și capacitatea portantă. În faza a doua a analizei, materialele propuse pentru închideri au fost efectuate în paralel încercări experimentale statice (de compresiune, încovoiere și întindere) și de tenacitate. Rezultatele demonstrează că proprietățile mecanice panourilor sandwich depind atât de înveliș (aluminiu, PVC sau material textil) dar și de miezul panoului (spume PIR, PUR, MF, polistiren expandat).

Analizele proiectului component 2 au fost concentrate pe obținerea materialelor cu conductivitate termică scăzută şi s-au structurat pe trei direcții de acțiune:

 • obținerea produselor vitroase poroase - reţete de obținere a sticlei poroase folosind două tipuri de deșeuri de sticlă - de geam și respectiv de tub cinescop. Rezultatele obținute confirmă viabilitatea soluției propuse pentru inertizarea ca sticle celulare a deșeurilor de sticlă și respectiv a cenușii de tip „fly ash” epuizate;
 • obţinerea produselor vitroceramice poroase prin valorificarea deșeurilor de sticlă de geam și respectiv tub cinescop (CRT) alături de cenușa de termocentralǎ “fly ash” utilizatǎ ca material adsorbant. Rezultatele au demonstrat că este posibilă obținerea unor mase vitroceramice având rezistențe chimice foarte bune în condiții economic avantajoase;
 • depunere de TiO2 şi WO3 pe substrat de sticlă poroasă, realizată în condiții de laborator prin obţinerea nanocristalelor de TiO2 şiWO3 la temperaturi mai mici de 250°C şi presiuni sub 100 bar.

Proiectul component 3 a realizat o analiză de implementare a sistemelor de tip ”smart grid” pe fațadele structurilor uşoare. Au fost stabilite nivele de tensiune pentru distribuţia energiei electrice în c.c., structura reţelei de alimentare şi cerinţele consumatorilor. Au fost modelate principalele elemente componente: convertoarele statice necesare, elementele de stocare ale energiei electrice, noi generatoare pentru conversia energiilor regenerabile, precum şi principalele elemente de control.

În cadrul Proiectului component 4 au fost realizate:

 • optimizarea arhitecturală a laboratorului modular mobil EXPERIMENTARIUM, prin orientarea ideală față de punctele cardinale și găsirea înclinațiilor optime ale acoperișului în vederea maximizării aportului energetic dat de panourile fotovoltaice;
 • proiectarea structurii de rezistență pentru laboratorul modular mobil EXPERIMENTARIUM. S-a ales soluția structurală în cadre din elemente realizate din profile ușoare realizate la rece. Soluția prezintă multiple avantaje, printre care montajul rapid și facil, nefiind nevoie de utilaje grele. În plus, sistemul transmite încărcări reduse fundațiilor și terenului de fundare;
 • proiectarea infrastructurii s-a realizat prin sisteme de fundare inovatoare, pe fundații prefabricate în formă de trunchi de piramidă, introduse în sol prin vibropresare. În cadrul etapei au fost efectuate și cercetări ale solului prin studii geotehnice;
 • studiile pe sistemele de fațadă. S-au considerat sisteme absorbante solare pe care au fost efectuate studii de optimizare pe baza analizelor cu element finit pentru integrarea în modelul experimental.

Proiectul component 1

Rezumat proiect component

 

Rezultate estimate

Rezultatele obținute pe activități

PROIECTUL COMPONENT 1

Act 1.1

Denumire Activitate:

Identificarea tipurilor de materiale celulare folosite la fațade inteligente

 - S-a realizat o baza de date cu tipurile de panouri sandwich disponibile (pg. 1)

Act 1.2

Denumire Activitate:

Încercări experimentale statice de compresiune, încovoiere, întindere

 - S-au determinat proprietățile mecanice ale fețelor din aluminiu, tablă expandată din oțel și material textil si ale miezurilor din spumă PVC, PIR, PUR, polistiren, spumă de aluminiu (pg. 5)

Act 1.3

Denumire Activitate:

Determinarea tenacității la rupere a materialelor celulare folosite la fațade inteligente

 - S-a dezvoltat o metodă experimentală de determinare a  tenacitatii la rupere bazata pe tehnica urmăririi mărcilor (pg. 31)

Raport PC1_Etapa 1.pdf (fișier atasat)

 

Proiectul component 2

Rezumat proiect component

 

Rezultate estimate

Rezultatele obținute pe activități

PROIECTUL COMPONENT 2

Act 1.4

Denumire Activitate:

Obținerea materialelor cu conductivitate termica scăzută (sticla celulara și materiale compozite cu fibre), a celor cu proprietăți fotocatalitice pe baza de TiO2 si WO3 și a celor cu absorbție redusă / reflexie a radiației UV-VIS-IR

 - Obţinerea sticlei celulare din deşeuri de sticlă şi carbură de siliciu (pg. 6);

- Obţinerea sticlei celulare din diverse deşeuri de sticlǎ şi cenuşǎ de termocentralǎ (pg. 9);

- Obţinerea sticlei celulare din diverse deşeuri de sticlǎ şi gips (pg. 12);

- Obţinerea maselor ceramice vitroase (pg. 16);

- Depunerea de TiO2 şi WO3 pe substrat de sticlă poroasă (pg. 21).

Raport PC2_Etapa 1.pdf (fișier atasat)

 

Proiectul component 3

Rezumat proiect component

 

Rezultate estimate

Rezultatele obținute pe activități

PROIECTUL COMPONENT 3

Act 1.5

Denumire Activitate:

Studiu cu privire la cerințele, performanțele și particularitățile tehnice necesare implementării distribuției energiei electrice în curent continuu pentru o microreţea de tip cartier

 Au fost definite configuraţiile, elementele componente și parametrii funcţionali ai unei reţele de distribuţie a energiei în c.c. (pg. 3).

Act 1.6

Denumire Activitate:

Realizarea modelelor sub-sistemelor de producere, conversie, stocare și sarcini ale microrețelei considerate

 In vederea simulǎrii reţelelor de distribuţie a energiei în c.c. au fost studiate (modelate) analitic principalele componente - convertoarele statice, generatoarele electrice speciale, mediile de stocare a energiei, precum și strategiile de management energetic(pg. 42).

Raport PC3_Etapa 1.pdf (fișier atasat)

 

Proiectul component 4

Rezumat proiect component

 

Rezultate estimate

Rezultatele obținute pe activități

PROIECTUL COMPONENT 4

Act 1.7

Denumire Activitate:

Proiectarea structurii de rezistență (suprastructură și infrastructură)

A fost realizată optimizarea arhitecturală, proiectarea structurii de rezistență - cadre din elemente realizate din profile ușoare realizate la rece respectiv proiectarea infrastructurii prin sisteme de fundare inovatoare, pe fundații prefabricate în formă de trunchi de piramidă.

Raport General etapa 1 - § 2.4

Act 1.8

Denumire Activitate:

Investigarea și proiectarea fațadelor

Au fost considerate sistemele absorbante solare pe care au fost efectuate studii de optimizare pe baza analizelor cu element finit

Realizarea modelelor numerice pentru optimizarea prototip experimental Raport General etapa 1 - § 2.4

Act 1.9

Denumire Activitate:

Studii de implementare a fațadelor inteligente pe structuri ușoare. Încercări experimentale pe fundații rapide

 

A fost realizat studiului geotehnic și a fost evaluată capacitatea portantă a fundațiilor.

Raport General etapa 1 - § 2.4

Raport PC4_Etapa 1.pdf (fișier atasat)

Capitole în carţi

 1. Lucia-Andreea El-Leathey (2018): Energy Management System Designed for the Interconnected or Islanded Operation of a Microgrid Using LabVIEW Software. Smart Microgrids, IntechOpen, 2018, ISBN: 978-1-78923-459-6.

Articole publicate în reviste de specialitate din străinătate

 1. Kovácik Jaroslav, Liviu Marșavina, Emanoil Linul (2018): Poisson’s Ratio of Closed-Cell Aluminium Foams. Materials, 2018, Vol. 11, Fascicola 10, ISSN: 1996-1944.
 2. Raluca Legian, Adrian Ciutina, Viorel Ungureanu (2018): Sustainable Design of a Light Steel Structure. Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Volume 61, No. 1 (2018).

Articole publicate la conferinţe internaţionale de specialitate

 1. Dan Hulea, Babak Fahimi, Nicolae Muntean, Octavian Cornea (2018): High Ratio Bidirectional Hybrid Switched Inductor Converter using Wide Bandgap Transistors. EPE 2018 ECCE Europe: 20th European Conference on Power Electronics and Applications, Riga, Latvia, 17-21 September 2018, Proceedings ISBN 978-9-0758-1528-3, IEEE catalog number: CFP 18850-ART.
 2. Dan Hulea, Octavian Cornea, Nicolae Muntean (2018): Energy Management Strategy for Supercapacitor Storage using a Nonlinear Virtual Impedance. EPE 2018 ECCE Europe: 20th European Conference on Power Electronics and Applications, Riga, Latvia, 17-21 September 2018, Proceedings ISBN 978-1-5386-4198-9/18.
 3. Andrei Bejan, Mihnea Sandu, Laurentiu Tacutu, Cristiana Croitoru, Ilinca Nastase (2018): Airflow study inside an enclosure with a PCM wall and a solar collector. Roomvent&Ventilation 2018 Espoo, Finland, 2-7 June 2018, ISBN 978-952-5236-48-4.
 4. Liviu Marșavina, Octavian Pop, Raluca Pepelan (2018): Mark tracking technique for experimental determination of fracture parameters. 22th European Conference on Fracture: Loading and Environmental effects on Structural Integrity, Belgrade, Serbia, 26-31 August 2018.
 5. Andrei Bejan, Florin Bode, Catalin Teodosiu, Cristiana Croitoru and Ilinca Nastase (2018): Numerical model of a solar ventilated facade element: experimental validation, final parameters and results. The 5th Edition EENVIRO - Sustainable Solutions for Energy and Environment 2018, Cluj-Napoca, Romania, 9-13 October 2018 (Accepted for publication in Environment, energy and earth sciences web of conferences, eISSN: 2267-1242, Publisher: EDP Sciences).
 6. Marius Adam, Daniel M. Muntean, Miodrag Popov, Daniel Grecea and Viorel Ungureanu (2018): Integrated energy efficient cooling solutions for large prefabricated panels collective dwellings from the 1970. The 5th Edition EENVIRO -Sustainable Solutions for Energy and Environment 2018, Cluj-Napoca, Romania, 9-13 October 2018 (Accepted for publication in Environment, energy and earth sciences web of conferences, eISSN: 2267-1242, Publisher: EDP Sciences).
 7. Ion Murgescu, Lucia-Andreea El-Leathey, Rareș-Andrei Chihaia, Gabriela Cîrciumaru (2018): Efficient Energy Use and Storage Practices within Residential Facilities for Compliance with the nZEB Criteria. The 5th Edition EENVIRO -Sustainable Solutions for Energy and Environment 2018, Cluj-Napoca, Romania, 10-13 October 2018 (Accepted for publication in Environment, energy and earth sciences web of conferences, eISSN: 2267-1242, Publisher: EDP Sciences).
 8. Lucia-Andreea El-Leathey, Rares-Andrei Chihaia, Ion Murgescu, Gabriela Circiumaru, and Adrian Nedelcu (2018): Analysis of a low-voltage operating microgrid located in a residential area. The 5th Edition EENVIRO -Sustainable Solutions for Energy and Environment 2018, Cluj-Napoca, Romania, 10-13 October 2018 (Accepted for publication in Environment, energy and earth sciences web of conferences, eISSN: 2267-1242, Publisher: EDP Sciences).
 9. Rareș - Andrei Chihaia, Lucia-Andreea El-Leathey, Gabriela Cîrciumaru and Nicolae Tănase (2018): Increasing the energy conversion efficiency for shrouded hydrokinetic turbines using experimental analysis on a scale model. The 5th Edition EENVIRO -Sustainable Solutions for Energy and Environment 2018, Cluj-Napoca, Romania, 10-13 October 2018 (Accepted for publication in Environment, energy and earth sciences web of conferences, eISSN: 2267-1242, Publisher: EDP Sciences).
 10. Andrei Bejan, Florin Bode, Tiberiu Catalina and Catalin Teodosiu (2018): Mesh independency study for an elementary perforated panel part of an air solar collector. DSC 2018: 1st Conference of the UTCB Doctoral School, Technical University of Civil Engineering of Bucharest, Romania, 26 October 2018.
 11. Norbert Csaba Szekely, Mircea Bojan, Sorin Ionut Salcu, Petre Dorel Teodosescu (2018): LED performance analysis under various current waveforms. ECAI 2018 – International Conference 10th Edition: Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Iasi, Romania, 28-30 Iunie 2018.
 12. Andrei Bejan, Cristiana Croitoru, Mihnea Sandu, Ilinca Nastase, Florin Bode (2018): Solar ventilated façade with PCM integration for air preheating. The 15th Conference of the International Society of Indoor Air Quality & Climate (INDOOR AIR) 2018, Philadelphia, USA, 22-27 July 2018 (Long abstract and poster).
 13. Paulina Vlazan, Paula Sfirloaga, Daniel Ursu, Mihaela Birdeanu, Maria Poienar, Rus Florina Stefania, Novaconi Stefan (2018): Bismuth doping effects on structural and morphological properties of sodium titanate system. ISAEP 2018: 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 8-9 October 2018, Proceedings ISBN 978-963-306-623-2 (Short abstract and poster).
 14. Florina Ştefania Rus, Petru Negrea, Paulina Vlăzan, Ştefan Novaconi (2018): Synthesis and characterization TIO2 powders and thin film obtained by solvothermal method for applications in environment friendly building material technologies. ISAEP 2018: 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 8-9 October 2018, Proceedings ISBN 978-963-306-623-2 (Short abstract and poster).